El blog de tirabol

Neix totSuma, la plataforma catalana de finançament col·lectiu

totSuma és la nova plataforma de finançament col·lectiu que té com a fet diferencial la vocació social i el compromís amb la construcció nacional catalana. totSuma vol ser l’eina d’aquells col·lectius i associacions que treballen amb voluntat de progrés i sobirania pel país. Per aquest motiu, projectes culturals, socials, lingüístics, educatius, polítics i institucionals -tots ells en clau catalana- són susceptibles d’utilitzar aquesta eina.

Actualment el microfinançament -el sistema d’aportacions econòmiques,individuals i de quantitat lliure la suma de les quals fan possible un projecte concret- està a l’ordre del dia i totSuma vol destinar el 5% de cada recaptació a l’impuls de nous projectes catalans a Internet. A diferència d’altres plataformes de finançament col·lectiu, el 5% de marge no anirà a mans privades.


Més avantatges de totSuma

totSuma és fort i atractiu per diversos motius entre els quals en podem destacar dos: per una banda, els projectes que es desenvolupen amb aquesta eina tenen a la seva disposició publicitat sense cost a diversos mitjans digitals catalans. Per l’altra, els sumadors residents a Catalunya tenen dret a una desgravació del 15% de les quantitats aportades en la seva declaració de l’IRPF.


Qui crea totSuma?

totSuma és el fruit de diverses persones, Joan Camp, Roger Lloret i Albert Plana, compromeses i vinculades professionalment a Internet. El desenvolupament, l’allotjament i manteniment el proporciona Xadica, garantint que els beneficis de la plataforma repercuteixin directament en l’impuls de nous projectes amb perspectiva i complicitat nacional.